Asutus jätab endale õiguse muuta hinnakirja vastavalt vajadusele või kui muutub tervishoiutöötajate ja nendega võrdsustatud isikute riiklikult kehtestatud palga alammäär.