Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) tegevusvõimet säilitada ja ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist. Vajalikeks abivahenditeks võivad olla näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; mähkmed; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud, ratastoolid; kuulmisabivahendid jne. Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu, kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

Abivahendite hüvitamine:

  • Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
  • Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
  • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
  • Tööealistele, kellel on kas:
    • osaline/puuduv töövõime;
    • töövõimetus alates 40%;
    • määratud puue.

Meie tooteportfellist leiate jalanõude tallatoed, valmisortoosid, jalahooldusvahendid ja palju muud. Soodustingimustel valmistame ja müüme abivahendeid puuetega inimestele, lastele, vanuritele ning neile, kellele on ette nähtud soodustus Sotsiaalministri vastava määrusega.

Alates 1. jaanuarist 2019 jõustub abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi.  Küsimuste korral palun kirjutage Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või helistage telefonil 620 8338 või 435 0594. Jõustuv määrus on kättesaadav Riigiteatajas ning abivahendite loetelu Riigiteatajas (PDF).

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti lehel.