Tasulise vastuvõtu hinnale lisandub vajadusel teostatavate uuringute maksumus
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtivate piirhindade alusel.
Riigiteataja

Tartu Arstiabi Keskus OÜ jätab õiguse muuta teenuste hindu vastavalt vajadusele.