Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

  • valmistab Teid ette tööeluks;
  • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumine või töötamise toetamine.
Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Klient saab pärast Töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast.

Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 7370321 või 5884 5804 (tööpäeviti 8:00-16:00), saata e-mail aadressil reha@tartuarstiabikeskus.ee.

 

Tööalase rehabilitatsiooni teenust osutame Elva haigla ruumides, aadressil Supelranna 21, Elva. Vajadusel lepitakse kokku tegevuskoht Tartus, Vaksali 17.

Tööalase rehabilitatsiooni piirmäär on alates 01.01.2023.a maksimaalselt 2500 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.